En ny dimension av rådgivning

Vårt syfte är att stöda och stärka dig i de processer du genomgår. Tillsammans åstadkommer vi klarhet i känslor som bas för kloka beslut och kraftfull handling, som leder dig på rakaste vägen mot dina önskade mål.

Det funkar bekvämt hemifrån! Vi träffas via Zoom eller telefon på en individuellt avtalad tidspunkt. Våra coaching-verktyg härstammar från Somatic Experiencing, ambulanta regressionsterapin, kinesiologi, NLP och EFT, och de är lämpade för telekommunikation. Du själv ansvarar för en ostörd atmosfär och en lämplig medium.

Speciellt effektivt är vårt personliga samtal i anslutning till en symptom- /statusanalys som sker skriftligt och testas med generella biologiska naturlagar såväl som individuellt kinesiologiskt.

Säkerheten av dina personliga uppgifter och informationer är säkerställd med vår tystnadsplikt som terapeut, som förbjuder os att överlämna data till tredje parter.

För att avtala en coaching-session med oss, kontakta oss via formuläret.

Honorar

  • META-coaching per e-mail – vi ger dig återkoppling, råd och impulser: 60,-€ för en omfattande rådgivning eller flera kortare (typ chat) mejl.
  • META-coaching per Zoom eller telefon – förutom det redan nämnda har vi möjlighet till personlig terapeutisk intervention: 10,- € per 10 min
  • Personlig META-coaching t.ex. under ett evenemang eller enligt överenskommelse: 120,-€/session á 60-90 min, med belåtenhetsgaranti!