Huvudnyckeln till din hälsa!

META-Health är ett övergripande modell för att förstå hälsa med sina baspelare och faktorer på tankarnas, sinnenas och organfunktionernas plan. Alla plan interagerar i deras egna logik. Att bli medveten om och lära sig använda den logiken leder oss mot hållbar framgång för vår hälsa, vitalitet och personutveckling!

Våra behov och värderingar som människor korresponderar med klart bestämda organfunktioner och de vävnader som representerar dem. Upplevelsen av distress föranleder både generella och mycket specifika reaktioner, vilka kan bli förstådda som nödvändiga ur sitt ursprungliga biologiska sammanhang [läs mer]. Men vi kan ofta inte uppleva att det som händer i vår kropp är avsikts- och meningsfullt, därför att vårt moderna liv inte liknar denna kontext längre. Då känner vi oss avskilda från den egna kroppen, och omgivna av en fiendlig omvärld.

”Varför jag? Varför nu?”

I biologins ljus, översikten av din livsituation, din personliga och familjära historia, samt dina värderingar och mål låter oss finna svaren till dessa brinnande frågor – META-betydelsen. Även vad vi upplever som sjukdom är del av en meningsfull process – därför att det är en omedveten anpassning till stress, eller tillhör regenerationen efter belastningen. Med denna förståelse kan du tyda dina symptom som fingervisning till hur du bättre kan ta hand om dig och hur du hittar rätta levnadssättet!

Denna väg leder oss bort från rädslan för sjukdom – en av de största stressorerna i vår tid – till en ny och lugnare självmedvetenhet; och (vem vet?) till en revolution av frid!

Som certifierade META-Health Coaches kan vi hjälpa dig

META-Health International

  • att tolka dina symptoms budskap
  • att hitta och omvandla stressutlösare
  • att släppa belastande emotioner
  • att förändra omedvetna beteendemönster
  • att stärka din vitalitet och din självläkningsförmåga
  • att finna motivation och mening med ditt liv!